Kullanım Koşulları

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

1. Taraflar

Kuryeler Burada Motorlu Kurye ve Taşımacılık Hizmetleri | Mustafa Yeşildağ (bundan sonra KURYELER BURADA olarak anılacaktır) ve müşterileri (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasındaki mesafeli satış sözleşmesinin (bundan sonra SÖZLEŞME olarak anılacaktır) maddeleri aşağıdaki gibidir. KURYELER BURADA ve MÜŞTERİ birlikte TARAFLAR olarak anılacaktır.

 

2. Sözleşmenin Konusu

Bu bir gönderme sözleşmesidir ve tanzim edilip taşıma işi yüklenildiği andan itibaren KURYELER BURADA ve MÜŞTERİ'yi bağlar ve tüm hükümleri uygulama alanı bulur.

 

3. KURYELER BURADA'nın Yükümlülükleri

3.1 Kurye taşımaları, KURYELER BURADA'nın kurallarına göre yapılır. KURYELER BURADA kendisine teslim edilmiş olan gönderileri teslim alma noktasından teslimat yerine kadar uygun gördüğü şekilde taşımaya, taşıttırmaya, uygun gördüğü taşıma aracını kullanmaya ve kullandırmaya yetkilidir.

3.2 KURYELER BURADA kendisine teslim edilmiş gönderileri, imkanları çerçevesinde mümkün olan en kısa zamanda taşımayı taahhüt etmiş olmakla birlikte, elinde olmayan sebeplerden meydana gelebilecek gün ve saat gecikmelerinden dolayı mesul tutulamaz.

3.3 Bulundurulması yasalarla men edilmiş veya ruhsat iznine tabi olanlarla çabuk bozulabilecek, ağır koku veren, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli, akıcı, aşındırıcı, radyoaktif, mikroplu, uçucu gaz ve benzeri nitelikte her türlü maddeler taşımak üzere kabul edilmez. Taşıyıcının haberi olmaksızın kendisine teslim edilmiş bu çeşit malzemelerden doğacak tüm zararlardan gönderen sorumludur. Aynı şekilde kıymetli evrak (çek, bono, vs.) para, mücevherat, tarihi eserler, kürkler, kıymetli gönderiler gibi taşınmak üzere teslim edilmiş olan kıymetli eşyaların kaybından ve çalınmalarından dolayı da KURYELER BURADA'nın hiçbir mesuliyeti yoktur.

3.4 KURYELER BURADA herhangi bir kayıp veya zayii durumunda gönderi taşıma bedelinin 3 katını Taşıma Sorumluluğu olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3.5 Taşıma esnasında hasar gören bir gönderinin tamiri mümkün ise KURYELER BURADA'nın sorumluluğu, gönderim bedelinin 3 katı olan Taşıma Sorumluluğunu aşmamak şartıyla sadece tamir bedeli ile sınırlıdır.

3.6 MÜŞTERİ gönderisini KURYELER BURADA yetkilisine teslim teslim ederken gönderi değerinin gönderim bedelinin 3 katını geçemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Bu nedenle, yukarıda belirtilen Taşıma Sorumluluğu değerinden fazla tazminat talep etmeyeceğini en baştan kabul ve taahhüt eder.

3.7 KURYELER BURADA tüm gönderileri taşıma sonunda gönderilen kişiye veya vekiline ya da temsilcisine imzası karşılığında teslim eder.

 

4. MÜŞTERİ'nin Yükümlülükleri

4.1 Taşınan gönderilerin ambalajları, MÜŞTERİ tarafından iyi bir şekilde yapılmalı, içlerindeki malzemeler taşıma sırasında yer değiştirme ve dağıtım işlemlerinde meydana gelebilecek sıkışmalardan, çarpmalardan ve temaslardan zarar görmeyecek şekilde yerleştirilmiş olmalıdır. Paketleme hatalarından doğabilecek her türlü hasar MÜŞTERİ'ye ait olup, bu nedenle KURYELER BURADA'dan herhangi bir tazminat talebinde bulunulamaz.

4.2 MÜŞTERİ, KURYELER BURADA'ya sunmuş olduğu tüm kişisel bilgilerin (Ad, Soyad, TC Kimlik No, E-Posta, Adres, Telefon, vb.) hatasız olduğunu kontrol ederek, gerçek ve doğru olduğunu kabul ve beyan eder.

4.3 MÜŞTERİ gönderisinin yağışlı hava şartlarına dayanıklı, taşıma sırasında zarar görmeyecek nitelikte paketlenmesinden ve kapalı şekilde teslim edilmesinden sorumludur. Paketlemenin kusurlu yapılması nedeniyle gönderide kusur ve hasar oluşması durumunda KURYELER BURADA sorumlu tutulamaz. Olağan bir kurye taşıması sırasında kırılabilecek, bozulabilecek, hasar görebilecek nitelikte hassas ürünlerin yeterli ve gerekli şekilde ambalajlanmasının ve paketlenmesinin tüm sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir.

4.4 MÜŞTERİ, paketin içerisine; kıymetli evrak, çek, senet, hisse senedi, tahvil ve benzeri değerli evraklar, altın ve gümüş gibi kıymetli madenler, para, Türk Ticaret Kanunu tarafından yasak edilen emtialar (Etrafına zarar verici, bozulabilir, kokan, yanıcı, patlayıcı, zehirli maddeler, kanunen yasaklanmış veya izne tabi maddeler) koymadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5 Gönderici veya alıcı bilgilerinin yanlış veya eksik olmasından doğabilecek her türlü kusur, hasar ve başka nitelikte kayıpların sorumluluğu MÜŞTERİ'ye aittir.

4.6 Gönderinin muhteviyatı gereği irsaliye ile taşınması gerekiyorsa irsaliyenin ve ilgili evrakların, belgelerin verilmesi MÜŞTERİ'nin yükümlülüğündedir.

4.7 Kurye hizmetini kullanan MÜŞTERİ tüm şartları okuduğunu ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.

 

5. Süreler, Fiyatlar ve İptaller

5.1 KURYELER BURADA, MÜŞTERİ'ye uygulama veya web sitesi aracılığıyla sunduğu hizmetleri, sipariş öncesi belirttiği fiyatlar ve süreleri dahilinde verecektir.

5.2 MÜŞTERİ, gönderisini hazır ettikten sonra KURYELER BURADA'ya çağrı yapmalıdır. Aksi durumda ilk 5 dakikadan sonra bekleme ücreti uygulanacaktır.

5.3 MÜŞTERİ, KURYELER BURADA'ya çağrı yaptıktan sonra iptal etmek isterse ilk 3 dakika içerisinde yapılan iptallerden ücret talep edilmeyecektir. İlk 3 dakikadan sonraki iptallerde uğrama ücreti talep edilecektir. Çağrı iptal ücreti, gönderi taşıma ücretinin %50'si kadardır.

5.4 Eğer MÜŞTERİ gönderi teslim alınıp, alıcı adrese doğru hareket halindeyken iptalde bulunmak isterse, KURYELER BURADA gönderen adrese geri dönüş yapacağı için gidiş ücreti kadar ilave dönüş ücreti talep edilecektir. Dönüş süresi için garanti verilmez.

 

6. Ödemeler

6.1 Taşımadan doğan her türlü harç, vergi ve ücretler MÜŞTERİ'ye ait olup peşin olarak tahsil edilir.

6.2 MÜŞTERİ, hizmet bedelini uygulamadaki veya web sitesindeki ödeme sistemi üzerinden kredi kartı ile ya da kapıda nakit olarak ödeyebilir. Bunun dışında KURYELER BURADA'nın başka hiçbir ödeme yapma yükümlülüğü yoktur.

6.3 MÜŞTERİ dilerse, bir defaya mahsus olmak üzere kredi kartı bilgilerini uygulama veya web sitesi üzerindeki hesabına ekler ve bu bilgiler daha sonraki kullanımlarda tekrar ekleme gerektirmeden kullanılır. MÜŞTERİ isterse birden fazla kredi kartını uygulama veya web sitesi üzerindeki hesabına ekleyebilir.

6.4 MÜŞTERİ, siparişini kapıda nakit olarak alıcı veya gönderici ödemeli olarak verdiğinde ve hizmet bedeli alıcı veya gönderenden tahsil edilemediği durumlarda, MÜŞTERİ bu bedeli KURYELER BURADA'ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

7. Hukuk ve Yürürlülük

7.1 SÖZLEŞME'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve şartları dahilinde doğan hukuki ilişkilerde Türk Hukuku uygulanır ve her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.2 SÖZLEŞME, MÜŞTERİ'nin üyeliği sona erinceye kadar yürürlükte kalacak ve TARAFLAR arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. KURYELER BURADA, MÜŞTERİ'nin SÖZLEŞME dahilinde belirtilen hükümlere ve uygulama veya web sitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve KURYELER BURADA Hizmetleri'ne ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; SÖZLEŞME'yi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

7.3 Bu SÖZLEŞME, MÜŞTERİ'nin ilk kurye çağrısı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.